PO Kapitał Ludzki - podpisanie umowy


Dnia 10 czerwca 2013 roku w Toruniu podpisana została umowa o dofinansowanie Projektu WND-POKL.08.01.01-04-496/12 "DROGA DO WIEDZY - szkolenia dla pracowników Truck Gigant Sp. z o. o." w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uroczyste podpisanie umowy nastąpiło w obecności Prezesa Truck Gigant, Marszałka i Wicemarszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

PO Kapitał Ludzki - podpisanie umowy